Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

  • Giới thiệu

  • Tin tức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...
HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...
Bảng quảng cáo

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN HỘI PHẪU THUẬT NHI 2012

Email In PDF.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN HỘI PHẪU THUẬT NHI 2012

 

 

stt

 

họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên  môn

Chức vụ

 

Nơi công tác

 

ĐT liên hệ

 

Email

Lĩnh vực chuyên môn quan tâm đặc biệt

1

Bùi Tiến Công

1963

BS CK II

TK

Khoa ngoại TH-BV ĐK Hà Đông

0912118609

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tiết niệu nhi

2

Nguyễn Quốc Đông

1982

BS

BS

BV ĐK Hà Đông

0988126236

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT Tiết niệu nhi

3

Bùi Đức Duy

1983

BS

BS

Khoa ngoại TH-BV ĐK Hà Đông

0946617192

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nang OMC qua nội soi

4

Đinh Hồng Kiên

1973

ThS

BS

Khoa ngoại TH-BV ĐK Hà Đông

0912055858

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nhi

5

Bùi Gia Lượng

1960

BSCK II

BS

Khoa ngoại TH-BV ĐK Hà Đông

0904347489

 

PT nhi

6

Vũ Thanh Minh

1958

BS CK II

TK

Khoa ngoại tổng hợp- BV TE Hải Phòng

0908889555

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT NS tiêu hóa

7

Nguyễn Duy Tuấn

1969

BS CK II

PTK

Khoa ngoại tổng hợp- BV TE Hải Phòng

0313876441

0912759650

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT NS tiêu hóa

8

Nguyễn Quang Hiếu

1979

BS

BS

Khoa ngoại chấn thương – BV TE HP

0906167294

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chấn thương chỉnh hình

9

Đặng Quốc Hùng

1972

ThS

PTK

Khoa ngoại chấn thương – BV TE HP

0912073264

 

Chấn thương chình hình

10

Lê Đình Hanh

1958

BSCK II

TK

Khoa ngoại chấn thương – BV TE HP

0904367141

 

Chấn thương chỉnh hình

11

Vương Hữu Trung

1979

BS CK I

BS

BV TE Hải phòng

0912665004

 

Chấn thương

12

Phạm Văn Yên

1956

ThS

PTK

Khoa ngoại chấn thương – BV TE HP

0904491551

 

Chấn thương chỉnh hình

13

Trịnh Trương Tuyên

1983

BS

BS

Khoa ngoại tổng hợp- BV TE Hải Phòng

0948232447

trinh_truong_tuyen@

yahoo.com

PT tiêu hóa

14

Nguyễn Minh Hải

1984

BS

BS

Khoa ngoại tổng hợp- BV TE Hải Phòng

0982840201

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT NS, PT tim mạch

15

Nguyễn Mạnh Toàn

1978

BS CK I

BS

Khoa ngoại tổng hợp- BV TE Hải Phòng

0906666555

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT NS

16

Trần Minh Cảnh

1966

ThS

PTK

Khoa ngoại tổng hợp- BV TE Hải Phòng

0908889995

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT NS

18

Phạm Văn Hợp

1958

BSCKI

BSGMHS

PMổ BV TE HP

0904333501

 

Gây mê TE

19

Lê Huy Cường

1976

BS CK I

BS

BVĐK TT An Giang

0918111189

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tiêu hóa, gan mật

20

Lâm Ngọc Huy

1979

BS CK I

BS

BVĐK TT An Giang

0939233234

 

Chỉnh hình nhi

21

Đỗ Thị Bích Nga

1963

BS CK I

BS

BVĐK TT An Giang

0909050507

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

22

Lê Cao Sang

1972

BS CK I

BS

BVĐK TT An Giang

0919072099

 

Chỉnh hình nhi

23

Hồ Nguyễn Hoàng

1980

BS CK I

BS

BVĐK TT An Giang

0918747496

honguyenhoang@

gmail.com

Tiêu hóa nhi

24

Phan Văn Bé

1965

BS CK I

PTK

Khoa Ngoại TQuát

BVĐK TT An Giang

0913707108

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tiêu hóa, gan mật

25

Đặng Tấn Mân

1978

BS CK I

BS

Khoa Ngoại Niệu

BVĐK TT An Giang

0918684206

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tiết niệu

26

Nguyễn Đình Thạch

1955

BS CK I

GĐ BV

BVĐK Tư nhân Tâm Phúc

0919011711

nguyendinhthach55

@yahoo.com.vn

PT nhi

27

Nguyễn Đức Trường

1971

BS CK I

TK

Khoa ngoại tổng hợp

BV A Thái Nguyên

0913027640

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tiết niệu, sinh dục nhi

28

Nguyễn Đình Vương

1980

BS

BS

Khoa ngoại tổng hợp

BV Nhi Thanh Hóa

0902181792

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tiêu hóa, gan mật.

29

Lê Ngọc Hà

1979

BSCK I

BS

BV ĐK Tỉnh Bình Dương

0918808394

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

30

Bùi Anh Giao

1957

BS CK I

BV ĐK Khu vực Phú Thọ

0913351396

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT ổ bụng, PT nội sọ

31

Trần Quý Hoàng

1963

BS CK I

TK

Khoa Ngoại T/hợp, BVĐK KV Phú Thọ

0913273247

 

PT ổ bụng, PT nội sọ

32

Nguyễn Trọng Hiếu

1962

BS CK I

TK

Khoa GMHS

BVĐK KV Phú Thọ

0989536962

 

GMHS PT ổ bụng, PT nội sọ

33

Trần Minh Tuấn

1968

BS CK I

PTK

K.ngoại chấn thương

BVĐK KV Phú Thọ

0912102606

 

PT chấn thương, PT nội soi

34

Phạm Văn Phú

1964

BS CK II

PTK

K.Ngoại tổng hợp

BVĐKtỉnh Bình định

0914004337

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tổng quát, nội soi

35

Hàn Cảnh Định

1970

BS CK I

BS

K.Ngoại tổng hợp

BVĐKtỉnh Bình định

0913428543

 

Tổng quát, nội soi

36

Phan Xuân Cảnh

1980

ThS

BS

K.Ngoại tổng hợp

BVĐKtỉnh Bình định

0979710777

 

Tổng quát, lồng ngực, tiết niệu

37

Vũ Bằng Giang

1947

BS CK I

BVĐK Hồng Đức

0903933512

0831715760

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tim bẩm sinh

38

Trần Văn Dễ

1966

BS CK II

PGĐ-TK

BV NĐồng  Cần Thơ

0918864649

 

PT nhi tổng quát

39

Phạm Hồng Đông

1964

BS CK I

PTK

K.ngoại tổng quát BV ĐK Kiên Giang

0944999666

bsphamhongdong@

yahoo.com

PT nhi tổng quát

40

Nguyễn Đăng Duy

1977

ThS

PTK

K.ngoại tổng hợp BV ĐK tỉnh Cao Bằng

0934573999

nguyenduydoctor@

yahoo.com

PT tiêu hóa, gan mật

41

Nguyễn Thanh Long

1969

BS CK I

PTK

K.ngoại BVĐK KV An Giang

0913102108

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

42

Ng Vĩnh Hải Nguồn

 

 

 

Khoa ngoại nhi. BV Triều An

0903646315

 

tiêu hóa, chỉnh hình

43

Hà Ngọc Linh

1986

BS

 

BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

01693995773

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT TK nhi, CTCH, TH hàm mặt nhi.

44

Đinh Văn Hải

1979

BS

 

Khoa ngoại TK-BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

0915925942

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT TK nhi, CTCH, TH hàm mặt nhi.

45

Nguyễn Thanh Nam

1978

ThS- BS

PTK

Khoa ngoại TK-BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

01234645657

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT TK nhi, CTCH, TH hàm mặt nhi.

46

Hà Minh Đúc

1984

BS

 

Khoa ngoại TK-BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

0985062860

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT TK nhi, CTCH, TH hàm mặt nhi.

47

Lê Minh Tuấn

1974

BS

TK

Khoa Ngoại nhi- BV sản nhi tinh vĩnh phúc

0986012323

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tiêu hóa, tiết niệu

48

Trần Văn Hiền

1976

BS CK I

 

Khoa ngoại tổng hợp- BV đa khoa tỉnh Kontum

0905341435

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại nhi

49

Huỳnh Thuận

1969

ThS

PGĐ- TK

Khoa ngoại- BV nhi Quảng Nam

0905011989

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nội soi

50

Hoàng Thơ

1971

ThS- BSCK

PTK

Khoa ngoại tiết niệu- BVĐK TW Thái Nguyên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tiết niệu nhi

51

Hồ Nguyên Hải

1966

BSCKII

TK

Khoa ngoại TK-BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

0912161268

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT TK nhi, CTCH, TH hàm mặt nhi.

52

Hoàng Xuân Tuệ

1959

BSCKII

TK

Khoa CT-  BV ĐK Hà Đông

0912120911

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chấn thương chỉnh hình

53

Trần Quang Toản

1971

ThS

PTK

Khoa CT-  BV ĐK Hà Đông

0913319045

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chấn thương chỉnh hình

54

Nguyễn Quang Phú

1978

BSCKI

 

Khoa CT-  BV ĐK Hà Đông Đông

0904461254

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chấn thương chỉnh hình

55

Bùi Tuấn Anh

1978

BS

 

Khoa CT-  BV ĐK Hà Đông

09874505888

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chấn thương chỉnh hình

56

Nguyễn Trọng Nghĩa

1984

BS

 

Khoa CT-  BV ĐK Hà Đông

0915668285

 

Chấn thương chỉnh hình

57

Nguyễn Ngọc Thành

1979

BS

 

Khoa CT-  BV ĐK Hà Đông

0979861679

 

Tim mạch, Lồng ngực

58

Hoàng Văn Việt

1956

BSCK

Khoa ngoại tổng quát- BV Nhi Quảng Nam

0906456199

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quản lý

59

Nguyễn Văn Việt

1966

BSCK

TK

Khoa tim mạch- BV đa khoa Thái Bình Dương

0903597997

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nội soi

60

Đoàn Công Dũng

1967

BSCKI

TK

Khoa ngọai- BV đa khoa tư nhân Thái Bình Dương

0982123943

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nội soi

61

Bùi Phước Sự

1968

BSCKI

TK

BV Thái Bình Dương- Hội An

0905234209

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nội soi

62

Phan Trần Đức

1965

BSCKII

TK

Khoa PTGMHS- BV Nhi đồng Đồng Nai

0902629950

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

63

Vũ Công Tầm

1965

BSCKII

TK

Khoa PTGMHS- BV Nhi đồng Đồng Nai

0913850813

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

64

Phạm Văn Lượng

1982

BSCKI

 

Khoa PTGMHS- BV Nhi đồng Đồng Nai

0987149129

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

65

Hà Thị Tám

1960

BSCKI

TK

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

0918014045

 

 

66

Phạm Văn Tuấn

1964

BSCKI

PK

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

0918004214

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

67

Hoàng Văn Đoàn

1957

BS

 

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

0918524915

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

68

Lê Thọ Đức

 

BS

 

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

0982722768

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

69

Nguyễn Hữu An

1979

BS

 

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

0974532063

 

 

70

Phạm Đức Minh

 

BS

 

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

0946696263

 

 

71

Phạm Văn Sơn

 

BS

 

Khoa ngoại TH- BV Nhi đồng Đồng Nai

01246162864

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

72

Phạm Đông Đoài

1971

BSCKI

TK

Khoa CTCH-Bỏng- BV Nhi Đồng Nai

0913989239

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

73

Nguyễn Bá Minh Phước

1962

BSCKI

PK

Khoa CTCH-Bỏng- BV Nhi Đồng Nai

0908691865

ngba Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

74

Chu Văn Lai

1983

BS

 

Khoa CTCH-Bỏng- BV Nhi Đồng Nai

01693924936

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

75

Nguyễn Văn Toàn

1894

BS

 

Khoa CTCH-Bỏng- BV Nhi Đồng Nai

01697727000

 

 

76

Phạm Văn Khương

1974

BS

 

Khoa CTCH-Bỏng- BV Nhi Đồng Nai

0976929375

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

77

Trịnh Hiệp Đức

1985

BS

 

Khoa CTCH-Bỏng- BV Nhi Đồng Nai

0944093979

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

78

Đậu Anh Trung

1978

ThS

PTK

Khoa ngoại tiết niệu- BV nhi Nghệ An

0943683598

 

PT tim mạch, tiết niệu.

79

Lê Trọng Thông

1984

BS

 

Khoa ngoại- BV nhi Nghệ An

0977717005

 

PT tim mạch, nội soi,tiêu hóa

80

Phan Trọng Huy

1981

BS

 

BV nhi Nghệ An

0989753777

 

PT sọ não

81

Nguyễn Văn Tuấn

1957

BSCKI

PTK

Khoa ngoại-BV Nhi Nghệ An

0983531964

 

Nội soi

82

Trần Doãn Chung

1982

BS

 

Khoa ngoại- BV nhi Nghệ An

0983518197

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nội soi

83

Vũ Thế Tùng

1979

BS

 

Khoa ngoại- BV nhi Nghệ An

0986397380

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nội soi

84

Đặng Hữu Chiến

1972

BSCKI

 

Khoa ngoại- BV Đa khoa tỉnh Gia Lai

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT nhi

85

Nguyễn Đức Thành

1985

BS

 

Khoa ngoại nhi- BV Nhi Thái Bình

0975135558

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại nhi

86

Đoàn Văn Nhã

1976

ThS

PTK

Khoa PTGMHS- BV Đa khoa Long An

0918756966

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT gây mê hồi sức

87

Nguyên Vũ Phương

1961

ThS- BSCKII

PGĐ

BV trường ĐH Y Thái Nguyên

0945345999

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT niệu nhi

88

Nguyễn Công Bình

1967

ThS- BSCKII

PTK

Khoa ngoại- BV trường ĐH Y Thái Nguyên

0912042529

 

PT niệu nhi, PT tổn quát nhi

89

Trần Văn Quyết

1982

ThS

 

BM ngoại- Trường Đ H Y Thái Bình

0989696424

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PT tiêu hóa, PT nội soi

90

Tạ Văn Tùng

1956

 

 

Khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi Thanh Hóa

0915548786

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tiêu hóa, gan mật

91

Dương Văn Thông

1970

 

 

Khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi Thanh Hóa

0948686898

 

 

92

Đoàn Nam Hưng

1978

 

 

Khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi Thanh Hóa

0982240980

doan_nam_hung@

yahoo.com.vn

 

93

Nguyễn Thành Thắng

1984

 

 

 

0989255564

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

94

Bùi Đức Hậu

 

TS

PTK

Khoa Ngoại, BV Nhi Trung ương

0913522604

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

95

Lê Anh Dũng

 

ThS

PTK

Khoa Ngoại

0913342264

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

96

Trần Ngọc Sơn

 

TS

PTK

Khoa Ngoại

0904138502

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

97

Lê Nam Thắng

 

ThS

PTK

Khoa thần kinh

0915108898

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

98

Phạm Duy Hiền

 

TS

PTP

Phòng KHTH

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

99

Đinh Anh Đức

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

100

Trần Anh Quỳnh

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

101

Hoàng Hữu Kiên

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

102

Ng Thành Công

 

TS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

103

Vũ Công Vinh

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

104

Nguyễn Lý Thịnh Trường

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

105

Hoàng Thanh Sơn

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

106

Nguyễn Tuấn Mai

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

107

Tô Mạnh Tuân

 

ThS

PTP

Phòng TCCB

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

108

Ngô Anh Tú

 

 

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

109

Đỗ Mạnh Hùng

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

110

Trần Văn Sĩ

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

111

Trần Quang Vịnh

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

112

Đặng Hoàng Thơm

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

113

Nguyễn Văn Linh

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

114

Vũ Mạnh Hoàn

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

115

Nguyen Duy Viet

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

116

Nguyễn Mai Thủy

 

ThS

BS

Khoa Ngoại

0913379595

 

 

117

Hồ Trung Luân

 

BS

BS

Khoa Ngoại

0906151179

 

 

118

Trịnh Văn Việt

 

BS

BS

Khoa Ngoại

 

 

 

119

Nguyễn Danh Tình

 

BS

BS

Khoa Ngoại

0904021199

 

 

120

Vũ Đình Huy

1979

ThS

PTK

Khoa Ngoại- BV Nhi Hải Dương

0979670305

 

Ngoại Bụng

121

Dương Trung Kiên

1985

BS

PTK

Khoa Ngoại- BV Nhi Hải Dương

0906136085

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại Tổng Hợp

122

Vũ Đình Duy

1985

BS

 

Khoa Ngoại- BV Nhi Hải Dương

0919638526

 

Chấn Thương

123

Nguyễn Hữu Vinh

1986

BS

 

Khoa Ngoại- BV Nhi Hải Dương

0984920026

 

Ngoại Tổng Hợp

124

Trần Thanh Toàn

1987

BS

 

Khoa Ngoại- BV Nhi Hải Dương

01666262968

 

Ngoại Tổng Hợp

125

Nguyễn Đức Thành

1985

BS

BS

Khoa Ngoại – BV nhi Thái Bình

 

 

Ngoại Tổng Hợp

126

Đàm Quang Trường

1985

BS

BS

Khoa Ngoại – BV nhi Thái Bình

 

 

Ngoại Tổng Hợp

127

Trần Văn Trọng

1975

ThS

TK

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0914240016

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

128

Nguyễn Phi Phong

1977

ThS

PTK

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0905377003

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

129

Trần Thanh Hải

1986

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0903223034

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

130

Trần Tấn Liêm

1986

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0977147742

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

131

Lê Đức Toàn

1986

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0934838469

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

132

Ng Hữu Hoàng Văn

1986

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0977379795

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

133

Nguyễn Minh Hiền

1987

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

01206044937

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

134

Thái Ngọc Minh

1985

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

0905117969

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

135

Ng Lê Minh Thuận

1988

BS

BS

BV phụ sản – Nhi Đà Nẵng

01684655465

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

136

Đào Trung Hiếu

1961

Thạc sĩ 

TK Ngoại tổng hợp

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

903750083

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tổng quát

137

Ngô Kim Thơi

1974

Thạc sĩ 

PTKNgoại tổng hợp

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

918414760

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phẫu thuật tim - lồng ngực

138

Tạ Huy Cần

1981

Thạc sĩ 

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

975649090

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

phẫu thuật sơ sinh, tiêu hóa

139

Đặng Khải Minh

1982

Bác sĩ

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

908143948

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chỉnh hình nhi

140

Diệp Quế Trinh

1979

Bác sĩ

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

908552152

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tạo hình thẫm mỹ

141

Lê Thanh Hùng

1965

Thạc sĩ 

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

913864410

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Niệu nhi

142

Huỳnh Công Chấn

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

938469945

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Niệu nhi

143

Nguyễn Hồng Nhân

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

1285390377

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chỉnh hình nhi

144

Nguyễn Hữu Dũng

1961

Thạc sĩ 

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

913854146

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ung bướu

145

Huỳnh Cao Nhân

1978

Thạc sĩ 

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

919145844

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Niệu nhi

146

Tôn Thị Anh Tú

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

909449444

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại Tiêu Hóa

147

Huỳnh Công Hiếu

1958

BS CK II

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

913649970

 

Nội soi ngoại tiêu hóa

148

Phạm Lê Huy Lãm

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

909160276

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tổng quát

149

Nguyễn Tiến Thành

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

976396906

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổng quát, sơ sinh

150

Võ Ngọc Lân

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

985446115

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tiêu hóa

151

Trần Đại Phú

1987

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

903060187

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tổng quát

152

Lê Hoàng Nguyên

1984

BS CK I

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

946077064

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tổng quát

153

Phan Ngọc Duy Cần

1969

BS CK I

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

913715903

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tổng quát

154

Huỳnh Công Tiến

1958

Thạc sĩ 

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

903851456

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Dị dạng bẩm sinh

155

Đinh Việt Hưng

1982

Bác sĩ

Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

919655982

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tổng quát

156

Vũ Minh Trường

1986

BS nội trú

BS nội trú

Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM

918571541

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ngoại tiêu hóa

157

Đinh Hồng Kỳ

 

 

 

Bv Nhi Trung ương

 

 

 

158

Vũ Xuân Hoàn

 

 

 

Khoa Ngoại – BV Nhi trung ương

 

 

 

159

Nguyễn Hữu Thành

 

BS

BS

BV Nhi Thanh Hóa

 

 

 

160

Vũ Thị Hồng Anh

 

ThS

 

Trường DH Y dược Thái Nguyên

0912132532

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

161

Dương Công Hoạt

 

BS CK II

 

BV Nhi Nghệ An

0913598821

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

162

Chu Đức Tấn

 

BS

 

BV A Thái Nguyên

0915257977

 

 

163

Đinh Văn Duy

 

BS

 

BV Sản Nhi Ninh Bình

0979896823

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

164

Nguyễn Mạnh Hà

 

BS CK I

 

BV Sản nhi Ninh BÌnh

0988989598

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

165

Trần Thanh Trí

 

Ths

 

BV Nhi Đồng II

0903851889

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

166

Nguyễn Công Bình

 

BS CKII

 

Trường ĐH Y dược Thái Nguyên

0912042529

 

 

167

Nguyễn Văn Vượng

 

BS

 

BV Sản Nhi Hưng Yên

0972882852

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

168

Nguyễn Xuân Hùng

 

BS

BV Sản Nhi Hưng Yên

0976669989

 

 

169

Lê Tấn Sơn

 

PGS. TS

TK ngoại niệu

BV Nhi Đồng II

0903654682

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

170

Phạm Ngọc Thạch

 

ThS

P TP. KHTH

BV Nhi Đồng II

0902187095

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

171

Lê Tất Hải

 

BS CK II

BV Nhi Thanh Hóa

0913083672

 

 

172

Nguyễn Viết Hải

 

BS CKII

P.GĐ

BV Nhi Thanh Hóa

0903260247

 

 

173

Nguyễn Đức Thành

 

BS

 BS

BV Nhi Thái Bình

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 15:30 )  
You are here: Home

Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...

Tin tức, sự kiện mới

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...

Thông tin mới

Tin xem nhiều