Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

  • Giới thiệu

  • Tin tức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...
HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...
Bảng quảng cáo

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM

Email In PDF.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP

 BAN CHẤP HÀNH HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM

Chủ toạ :  GS. TS Nguyễn Thanh Liêm

                  Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam

Thư ký:  TS. Bùi Đức Hậu

Thành phần hội nghị:

-         Ban chấp hành Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam     :    27

                                                                            Có mặt : 22      vắng :  5 (có lý do) 

Nội dung: Họp bàn về việc phân công Ban thường vụ

                  Hội Phẫu thuật Nhiviệt nam

Hội nghị thống nhất như sau:

Ban thường vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017:  12/ 27 Uỷ viên thường vụ

STT

Họ và tên

Học hàm

Chức danh

Cơ quan công tác

Chức vụ

1

Nguyễn Thanh Liêm

GS.TS

BV Nhi TW

Chủ tịch hội

2

Bùi Đức Hậu

TS

P.Khoa

BV Nhi TW

Tổng thư ký hội

3

Lê Tấn Sơn

PGS.TS

 

BV Nhi đồng 1

Phó chủ tịch hội

4

Trần Ngọc Bích

PGS.TS

T.Khoa

BV Việt Đức

Phó chủ tịch hội

5

Đào Trung Hiếu

ThS

T.Khoa

BV Nhi Đồng 1

Phó chủ tịch hội

6

Trương Quang Định

TS

PGD

BV Nhi Đồng 2

Phó chủ tịch hội

7

Phạm Ngọc Thạch

ThS

 

BV Nhi Đồng 2

PTT Ký

8

Trương Nguyễn Uy Linh

TS

 

BV Nhi đồng 1

Uỷ viên BCH

9

Trần Ngọc Sơn

TS

 P.Khoa

BV Nhi TW

Uỷ viên BCH

10

Hồ Hữu Thiện

TS

 

BV NĐ TW Huế

Uỷ viên BCH

11

Tạ Văn Tùng

Ths

T.Khoa

BV Nhi Th/Hóa

Uỷ viên BCH

12

Nguyễn Vũ Phương

TS

 

ĐH Y Th/ Nguyên

Uỷ viên BCH

2.   Phân công Ban thường vụ : 

  1. Chủ tịch:               GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm

  2. Phó chủ tịch:        1- PGS.TS. Lê Tấn Sơn   

                                     2- PGS. TS. Trần Ngọc Bích

                                     3- ThS. Đào Trung Hiếu

                                     4- TS. Trương Quang Định

  3. Tổng thư ký:        1-  TS. Bùi Đức Hậu

  4. Phó tổng thư ký:  2 - ThS. Phạm Ngọc Thạch

 3.  Các ban:

3.1.   Ban Đối ngoại:    1 - GS. TS.  Nguyễn Thanh Liêm - phụ trách

                                       2 - PGS.TS. Lê Tấn Sơn

                                      3 - PGS. TS. Trần Ngọc Bích

                                      4 - ThS. Đào Trung Hiếu

                                      5 - TS. Trương Quang Định

                   3.2.   Ban thông tin,  khoa học và xuất bản:

                                         1 -TS. Bùi Đức Hậu-  phụ trách

                                          2 - TS.Trần Ngọc Sơn

                                         3 - TS.Trương Nguyễn Uy Linh

                                         4 - TS. Hồ Hữu Thiện

                                         5 -ThS. Phạm Ngọc Thạch

    3.3.   Ban tài chính:  1- GS. TS.  Nguyễn Thanh Liêm- phụ trách

                                       2- TS. Bùi Đức Hậu

                                       3- ThS. Phạm Ngọc Thạch

    3.4.   Ban kiểm tra:

                                                     1-  ThS. Tạ Văn Tùng- phụ trách

                                                     2-  BSCKII. Nguyễn Vũ Phương

                                                     3-  ThS Trần Văn Trọng

                                                     4-  ThS. Trần Thanh Trí

                                                     5-  ThS Đậu Anh Trung

        Thư ký hội nghị                                                      Chủ toạ hội nghị

        TS. Bùi Đức Hậu                                        GS. TS.  Nguyễn Thanh Liêm

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 14:38 )  
You are here: Home GIỚI THIỆU CHUNG Điều lệ

Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...

Tin tức, sự kiện mới

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...

Thông tin mới

Tin xem nhiều